• Històrics
  • Històrics
  • Tastanoia
  • Bstim
  • Aerosport 
  • Maqpaper

Presentation

FIRA D’IGUALADA és una entitat sense afany de lucre. Neix l’any 1951 amb la finalitat de fomentar fires, mercats, festes i potenciar el comerç i la indústria d’Igualada i la seva comarca.

L’entitat la formen prop de 50 socis que, de forma totalment desinteressada, vetllen que se n’aconsegueixin els objectius.

La Junta directiva hi treballa de manera més directa, fent-ne el seguiment i marcant les directrius de funcionament.

FIRA D’IGUALADA té un conveni anual de col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada, el qual també està representat en la junta assessora.

FIRA D’IGUALADA té una gestió professional, permanent, formada per tres persones que desenvolupen tasques de gerència, comercial i secretaria.

L’activitat firal de l’entitat ha tingut un creixement molt important als darrers anys, gràcies bàsicament a l’impuls que li va donar la nova junta directiva, que n’agafà el relleu el 1992 i potencià el desenvolupament de noves activitats firals en el marc del teixit industrial de la comarca.

En la línia de potenciar el comerç i la indústria, FIRA D’IGUALADA està estudiant tirar endavant noves fires a curt termini, com també està oberta a qualsevol suggeriment de cara al futur. FIRA D’IGUALADA és una entitat dinàmica i molt conscient de la seva finalitat. Per això, la seva inquietud a estudiar nous projectes i la seva total predisposició a col·laborar en totes aquelles actuacions que puguin servir per promocionar econòmicament la ciutat i la comarca.

Actualment no es disposa d’un recinte firal suficient per poder-hi realitzar totes les fires actuals, cosa que comporta que s’hagin d’organitzar en diferents espais habilitats en funció del tipus de certamen. Des de les administracions locals i comarcals, hi ha hagut un compromís de construir a curt termini un espai polivalent que hi pugui donar cabuda. Aquest fet facilitarà el poder realitzar més actuacions i les que ja es realitzen, fer-ho en millors condicions.

Actualment, s’organitzen 9 fires diferents. Algunes d’elles se celebren en més d’una ocasió al cap de l’any i fan un total de més de 20 esdeveniments anuals.