• Mercat d'antiguitats
 • Automercat
 • FirAnoia
 • Tastanoia
 • Bstim
 • Fira de Reis
 • Aerosport
 • Maqpaper

Normes

1. INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació: Edifici l’Escorxador, C/ Prat de la Riba, 47.
Localitat: Igualada (Barcelona)

 

2. SECTORS PARTICIPANTS

 • Articles i serveis vinculats a les celebracions, als nuvis i les festes en general.

 

3. INSCRIPCIÓ

Les empreses interessades a participar a Nuvis Fest hauran d’emplenar el butlletí d’inscripció i tornar-lo per e-mail a FIRA D’IGUALADA, a l’adreça celebracions@firaigualada.org

Posteriorment, una vegada efectuada la reserva d’espais, se’ls enviarà un plànol indicant l’espai adjudicat, la sol·licitud d’admissió (que s’haurà d’emplenar degudament i retornar per fax o e-mail a FIRA D’IGUALADA) i els fulls de contractació de serveis.

 

4. CONTRACTACIÓ D’ESPAIS

La distribució i l’adjudicació es faran d’acord amb les prioritats següents:

 1.  Les empreses que van participar en l’anterior edició.
 2.  Superfície sol·licitada
 3.  Ordre de sol·licitud de preinscripció
 4.  Productes a exposar
 5.  Altres consideracions tècniques

L’adjudicació d’espais de la fira és dret exclusiu de l’organització de Saló de nuvis i celebracions.

 

5. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

FIRA D’IGUALADA posa al servei de l’expositor les següents prestacions:

 • Els estands modulars van equipats amb moqueta, presa general de corrent de 100w/m2 ( monofàsica i total) per la llum pròpia de l’estand i un endoll.
 • Els estands de construcció lliure 1 van equipats amb una presa bàsica de corrent de 100w/m2 (monofàsica)
 • Servei de seguretat
 • Servei de cafeteria en el mateix recinte
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Servei d’extinció d’incendi
 • Servei d’emmagatzematge d’embalatges
 • Servei de grua per descàrrega i càrrega en el recinte
 • Inserció gratuïta al catàleg
 • Servei de manteniment i d’atenció de l’expositor

De forma opcional, FIRA D’IGUALADA ofereix serveis i complements com: mobiliari, hostesses, jardineria, allotjament, ampliació d’energia, vapor, aire comprimit etc. Amb la sol·licitud d’admissió se’ls lliurarà els fulls de contractació de serveis.

FIRA D’IGUALADA s’encarrega de la neteja dels passadissos i de les zones comunes. La neteja dels estands és responsabilitat de l’expositor i aquest pot, contractar la neteja en els fulls de contractació de serveis esmentats.

 

6. CATÀLEG

En cas d’editar-se un catàleg serà amb el criteri i l’autoria de Fira d’Igualada.

L’entitat queda exempta de responsabilitat pels errors que poguessin publicar-se.

 

7. MUNTATGE I DESMUNTATGE

Els estands modulars s’han de tornar en el mateix estat en què van ser lliurats sense poder fer cap forat a les parets ni muntants.

Els expositors que tinguin l’estand de construcció lliure hauran de posar-se en contacte amb l’organització per conèixer les dades tècniques. Així mateix hauran de presentar a l’organització el plànol del projecte. Al finalitzar la fira hauran de retirar tot el material deixant l’espai sense cap construcció.

 

8. PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT

Tarifes
MODALITATS ELEMENTS INCLOSOS PREU
Modular Mòdul de 4×2 m (8 m2) 62,5 euro/ m2
Modular cantonada Mòdul de 4×2 m (8 m2) 65 euro/ m2
Lliure normal Espai lliure 4×2 m (8 m2) i electricitat bàsica (100 W per m2) 49,5 euros/ m2
Lliure cantonada Espai lliure 4×2 m (8 m2) i electricitat bàsica (100 W per m2) 53 euros/ m2
La contractació de més d’un mòdul gaudirà de descompte.
Als preus cal afegir-hi el 10% d’IVA.

Espai mínim 8 m2 (4 m façana x 2 m fons)

La reserva serà vàlida una vegada rebut el “contracte d’inscripció” via fax o correu i pagat el 25% del cost de l’estand.

El pagament del 75 % restant s’ha d’efectuar abans del dia 10 de gener fent una transferència a Fira d’Igualada o enviant-nos un taló.

Tots els pagaments han d’efectuar-se sempre a favor de FIRA D’IGUALADA utilitzant una de les següents fórmules:

 • Xec a favor de FIRA D’IGUALADA
 • Transferència bancària al compte:
  • Banc Sabadell: ES44 0081-0037-9200-0135-2736
  • BBVA: ES54 0182-8099-1701-0001-0059

 

9. ASSEGURANÇA

FIRA D’IGUALADA ha concertat una pòlissa de responsabilitat civil de danys a tercers, que serà vigent durant els dies de la fira (inclosos els dies de muntatge i desmuntatge). Hi ha a disposició del contractant una còpia de l’esmentada pòlissa.
L’assegurança de robatori haurà de ser coberta particularment pel propi expositor.

 

10.REGLAMENT GENERAL

Per qualsevol eventualitat hi ha a disposició del contractant el reglament de participació a l’activitat firal de FIRA D’IGUALADA.