• Mercat d'antiguitats
 • Fira de Reis
 • Aerosport
 • FirAnoia
 • Maqpaper
 • Automercat
 • Tastanoia
 • Bstim

Informació i Normes

1. INFORMACIÓ GENERAL

Mercat mensual d’antiguitats, col·leccionisme art i artesania.

Dates de celebració:el dia 6 de gener i el darrer diumenge de cada més a excepció dels mesos de  juliol i agost..
Horari: De 9 del matí a 2 de la tarda
Ubicació: Passeig Verdaguer.
Localitat: Igualada (Barcelona)

 

2. SECTORS PARTICIPANTS

 • Antiguitats
 • Art
 • Artesania
 • Col·leccionisme

 

3. INSCRIPCIÓ

Us informem que a partir de la propera temporada, que s’iniciarà el dia 30 de setembre, es realitzaran alguns canvis en el funcionament de la Fira  dels que en detallem els més rellevants.

Tots aquests canvis, estan fets amb l’únic propòsit de millorar la qualitat de la fira.

 • Es preveuen 135 parades,  amb ubicació fixa i 15 d’esporàdiques (ubicades al final del Mercat )
 • Els expositors que actualment disposen d’ubicació fixa, podran mantenir-la per a la propera temporada.
 • Per disposar de plaça, caldrà fer-ne  el pagament anual (90 € per parada de 6 metres ), que es podrà fer en metàl·lic el mateix dia 30 de setembre o prèviament per transferència.

 A HORES D’ARA TOTS ELS ESPAIS FIXES ESTAN OCUPATS

 • Els expositors que vulguin participar de forma esporàdica, hauran de fer-ne prèviament la sol·licitud retornant emplenat un formulari amb les seves dades i fent el  pagament (15 €) amb una  transferència indicant el seu nom d’inscripció, al compte:BBVA – ES54-0182-8099-1701-0001-0059
 • Els llocs s’assignaran per ordre de sol·licitud.
 • No es donaran llocs ni autoritzacions de muntar parada el mateix dia del Mercat.

 

        4. NORMATIVA

 • Fira d’Igualada és l’entitat que organitza aquest mercat mensual que es realitzarà el darrer diumenge dels mesos  de gener, febrer,  març, abril, maig, juny, setembre, octubre, novembre i  el dia 6 de gener (coincidint amb la Fira de Reis.). Un  total de 10 edicions durant aquesta temporada.
 • Cada temporada s’inicia al mes de setembre i acaba el mes de juny de l’any següent.
 • Tret de l’edició del dia de Reis que es munta a la Plaça de Cal Font, la resta d’edicions es celebren al Passeig Verdaguer d’Igualada
 • L’horari del mercat és de les 9 del matí a les 2 del migdia. No es pot desmuntar la parada abans de l’hora de tancament excepte per causes meteorològiques.
 • L’organització farà la distribució dels espais de les 8 a les 2/4 de 9 del matí. A partir d’aquesta hora, no es permetrà el muntatge a cap parada. En el cas de que un expositor munti la seva parada fora de les hores previstes, se’l podrà fer desmuntar  i no permetre que hi participi en d’altres ocasions.
 • Es guardarà el lloc d’ubicació als expositors habituals fins a 1/4 de 9 del matí.
 • En el cas de no poder  assistir en alguna edició, i haver formalitzat el pagament per tota la temporada, s’ha de comunicar prèviament a l’organització mitjançant correu electrònic o per telèfon (artesania@firaigualada.org ) – ( 938 040 102 ).
 • El paradista que tingui adjudicat un lloc fix per a la seva parada, perdrà aquesta ubicació si deixa d’assistir a tres  edicions consecutives.
 • Les parades no podran excedir els 6 metres de llargada. Si alguna parada fa més de 6 metres es considerarà la ocupació de dues parades i caldrà abonar-les totes dues.
 • La ubicació de les parades és responsabilitat exclusiva de l’organització i es farà, sempre que es pugui,  en funció del producte a exposar i a les zones determinades per a cada sector.
 • Tret de les parades que pel seu producte no sigui possible, és obligatori que els productes exposats estiguin damunt de taulells i no al terra directament.
 • No és una fira de productes “seminous” o del que es coneix tradicionalment com a “segona mà”.
 • Els productes artesans han d’haver estat elaborats de forma totalment artesana per la mateixa persona que els ven.
 • En cas de no poder-se realitzar el mercat per causes meteorològiques,  no es retornarà cap import abonat.
 • El personal de l’organització podran fer retirar aquells productes exposats, que al seu criteri no siguin adequats per la tipologia de la Fira.
 • En el cas de que l’expositor no els retiri, haurà de  desmuntar la parada (sense retornar-li l’import abonat ) i en cas de reincidència se li pot prohibir  la participació en  properes edicions.
 • Fira d’Igualada,  es  reserva el dret d’admissió de persones i objectes.
 • Tot expositor participant haurà de facilitar les seves dades a l’organització amb la finalitat de tenir-ne el contacte.  Omplint el formulari accepta que les seves dades siguin incloses a la base de dades de Fira d’Igualada, d’acord amb la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre sobre la Protecció de dades  de Caràcter Personal (LOPD).
 • Fira d’Igualada te una assegurança de responsabilitat civil, en cap cas cobreix el robatori o furt de les peces exposades.
 • Participar al Mercat Mensual d’Antiguitats implica el coneixement i acceptació d’aquestes normes.