Comunicats / Fitxa / Dossier
Premsa
Fitxa tècnica

DENOMINACIÓ: Maq&Punt

Edició: 7a
Periodicitat: Biennal
Caràcter: Professional
Dates: 21, 22 i 23 d'octubre de 2004
Lloc: Polígon Industrial, carrer de les Guixeres
Localitat: Igualada (Barcelona)

SECTORS:

  • Màquines tricotoses rectilínies
  • Màquines circulars
  • Màquines de confecció
  • Màquines d’acabats
  • Màquines de brodar
  • Programació i disseny per ordinador
  • Serveis i complements diversos

ORGANITZA: Fira d’Igualada y Fagepi

COL·LABORACIONS

En conveni amb: Ajuntament d'Igualada
Hi col·labora: Fitex, Agrupación Española del Genero de Punto
Amb el suport de: Cambra de Comerç de Barcelona - Delegació a l'Anoia, Consell Comarcal de l'Anoia i Caixa Manresa