Comunicats / Fitxa / Dossier
Premsa
Dossier 2000

 

MAQ & PUNT, supera les seves previsions

Maq&punt, l’única fira que es convoca a Espanya en aquesta especialitat dins del sector del gènere de punt i classificada com a tercera fira a nivell europeu dins d’aquest sector, va tancar les portes amb un balanç molt positiu.

Aquest saló de caràcter biennal va acollir novedoses màquines de tecnologia punta, 191 màquines exposades per les millors i més importants firmes del món en el sector del gènere de punt. La maquinària mostrada representà diferents subsectors com tricotoses rectilínies, màquines de confecció, màquines d’acabats així com programació i disseny per a ordinadors, màquines circulars i complements diversos. La maquinària provenia d’arreu de la geografia com: Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Canadà, Corea, Estats Units, Itàlia, Japó, Portugal, Suècia, Suïssa i Taiwan.

La cinquena edició de Maq&punt es celebrà els dies 26, 27 i 28 d’octubre i acollí 40 expositors, que representaven unes 107 marques. Respecte a l’anterior edició significa un augment del 8% de participació. Segons fonts dels mateixos expositors el volum de negoci resultà d’uns 2700 milions de pessetes.

Van venir a la fira professionals de diferents punts d’Espanya i alguns d’estrangers com de Portugal, Itàlia, Perú i Argentina. D’Espanya destaquem Alacant, Castelló, la Rioja, Sevilla, Saragossa, València, Madrid, Màlaga... i de Catalunya: Barcelona, Mataró, Terrassa, Olot i naturalment de la comarca de l’Anoia. Tots ells van fer augmentar el nombre de visites respecte a l’anterior edició en un 34%. Així van ser un total de 2412 visitants, dels quals un 65% eren provinents de Catalunya i un 35% de fora.

Enguany, atesa una manca d’espai, es va canviar l’emplaçament de la Fira i es disposà d’una superfície de 5.500m2, dels quals 3.050m2 eren ocupats. El recinte estava ubicat al carrer França, 18-20, d’Igualada. Eren dues naus enllaçades amb una gran carpa al centre.

La inauguració tingué lloc a 2/4 de 6 de la tarda del dia 26 d’octubre i comptà amb la presència de l’Hble. Sr. Antoni Subirà i Claus, conseller d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

DADES D’INTERÈS

Dates: 26, 27 i 28 d’octubre
Edició: 5a
Caràcter: Professional
Expositors: 40
Superfície ocupada: 3050m2

Altres dades d’interès:

  • Valor de la maquinària exposada: 1200 milions de pessetes aproximadament
  • Total de visitants professionals: 2.412 persones
  • Visitants professionals de fora de Catalunya: el 35% del total
  • Volum de negoci: 2.700 milions