Comunicats / Fitxa / Dossier
Premsa
Dossier 1998

Maq & punt és l’única fira que es convoca a Espanya, especialitzada en el sector del gènere de punt. Aquest saló, de caràcter biennal, va acollir en la seva 4a edició noves màquines de tecnologia punta, exposades per les millors i més importants firmes del món. La maquinària provenia d’arreu de la geografia com: Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Canadà, Corea, Estats Units, Itàlia, Japó, Portugal, Suècia, Suïssa i Taiwan.

La inauguració va tenir lloc dijous 29 d’octubre a les 12 de migdia i va comptar amb la presència del Sr. Carles Sans i Rabellat, director del CIDEM, la Sra. Marta Santamaria, cap del Servei de Promoció Comercial de la Direcció General de Comerç, l’alcalde d’Igualada, Sr. Josep M. Susanna i els membres del consistori.

Atesa la manca d’espai, es va canviar l’emplaçament de la Fira, que va passar de l’edifici Amèlior, on la superfície ocupada era de 3.600m2, 1.580m2 nets, a l’edifici Carner, on es disposava d’una superfície de 5.000m2; dels quals 2.700m2 estaven ocupats.

El nombre d’expositors es va incrementar en un 37%; així es va passar de 27 expositors l’any 1996 a 37.

Les novetats que es van poder veure en aquesta 4a edició de maq&punt van ser: una màquina tricotosa que pot fer qualsevol model en qualsevol galga i que augmenta la producció en un 50%, disseny de punt en realitat virtual, disseny i programació immediat de mostres per a diferents màquines, aplicació de les noves tecnologies digitals en les màquines tricotoses..., entre d’altres.

DADES D’INTERÈS

Dates: 29, 30 i 31 d’octubre de 1998
Edició: 4a
Caràcter: Professional
Expositors: 37
Visitants: 1600 persones
Superfície neta: 2700m2
Altres dades d’interès:
  • Exposició de 39 màquines tricotoses i 148 màquines de confecció
  • Valor de la maquinària exposada: 1000 milions de pessetes
  • Total de visitants professionals:1.600
  • Visitants professionals de fora de Catalunya: el 21% del total