Estand / Normes / Serveis / Recinte / Preinscripcions
Expositors
Sol·licitud d'inscripció

Nom fiscal Nom Comercial
NIF Persona de contacte
Càrrec que ocupa Telèfon
Adreça Fax
Localitat E mail
Codi Postal País
ESPAI A CONTRACTAR
Modalitats
Elements inclosos
Superfície
Preu/m2
 
Modular
Estand modular, espai i electricitat bàsica (100 W per m2)
+ 100 m2
- 100 m2
50 euros
59 euros
Lliure
Espai i electricitat bàsica (100 W per m2)
+ 100 m2
- 100 m2
36 euros
44 euros
Inscripció: 150 euros
Modalitat escollida
M2
Mínim 24 m2