Expositors
Estand modular
  Elements incorporats
  • Estructura d'alumini anoditzat
  • Sostre engraellat amb bandes de PVC
  • Frontís entapissat de blanc emmarcat amb alumini
  • Mitgera confrontantestands veïns en melamina blanca amb suport d'alumini
  • Moqueta en el sòl
  • 1 Fluorescent 40 w
  • 1 Endoll
  • 1Diferencial
  • 1Ròtul
 
Tarifes
Modalitats
Elements inclosos
Superfície
Preu/m2
Modular
Estand modular, espai i electricitat bàsica (100 W per m2)
+ 100 m2
- 100 m2
50 euros
59 euros
Lliure
Espai i electricitat bàsica (100 W per m2)
+ 100 m2
- 100 m2
36 euros
44 euros
Inscripció: 150 euros