• Mercat d'antiguitats
  • Automercat
  • FirAnoia
  • Tastanoia
  • Bstim
  • Fira de Reis
  • Aerosport
  • Maqpaper

Junta

 

JUNTA DIRECTIVA CÀRREC
Magí Senserrich i Guitart President
Joan Costa i Cor Vicepresident
Guillem Tort i Castellano Tresorer
Anna  Parera i Huertas  Secretària
Javier Gonzàlez i Cobacho Vicesecretari
Isabel Juvé i Fontoba Vocal
Pep Cubí i Guim Vocal
Jesus Enrique de Pedro Vocal
Pep Morera i Dalmau Vocal
Míriam Salazar i Pérez Vocal
Joan Talavera i Gumà Vocal
Josep M. Verges i Prat Vocal
Anna Vilarrubias i Castelltort Vocal
Ester Llimós i Guasch Vocal
Albert Llimós i Guasch Vocal