• Aerosport
  • FirAnoia
  • Maqpaper
  • Mercat d'antiguitats
  • Automercat
  • Tastanoia
  • Fira de Reis
  • Bstim

Junta

 

JUNTA DIRECTIVA CÀRREC
Magí Senserrich i Guitart President
Rosa M Plassa i Soler Vicepresidenta
Guillem Tort i Castellano Tresorer
Anna  Parera i Huertas  Secretària
Javier Gonzàlez i Cobacho Vicesecretari
Joan Costa i Cor Vocal
Pep Cubí i Guim Vocal
Jesus Enrique de Pedro Vocal
Pep Morera i Dalmau Vocal
Míriam Salazar i Pérez Vocal
Joan Talavera i Gumà Vocal
Josep M. Verges i Prat Vocal
Anna Vilarrubias i Castelltort Vocal
Ester Llimós i Guasch Vocal
Albert Llimós i Guasch Vocal
Isabel Juvé i Fontoba Vocal