• Automercat
  • Mercat d'antiguitats
  • Nuvis Fest
  • Fira de Reis
  • Bstim
  • FirAnoia
  • Aerosport
  • Maqpaper
  • Energètica

Informació Fires

Nom Periodicitat Descripció Primera edició
Aerosport Anual Certamen d’aviació esportiva 1993
Automercat Anual Saló del vehicle d’ocasió 1997
Fira d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania Mensual Exposició i venda de tot tipus de productes   antics i   artesans i intercanvi de tot tipus de   peces de col·leccionisme.
Ecoenergètica Bianual Fira congrés d’estalvi i eficiència energètica 2008
Fira de Reis Anual Fira molt tradicional. Originalment amb productes agrícoles. Actualment s’ha ampliat a productes artesans i de venda ambulant. 1373
FirAnoia Anual Serveis i productes en general 1953
Maqpaper Bianual Mostra de maquinària i accessoris per a la indústria paperera 1999
Saló Nuvis i celebracions Anual Productes i serveis vinculats amb els casaments 2000
Maqpunt Bianual Mostra de maquinària i accessoris per a gènere de punt 1992

singular.php ::::::::::::