• Mercat d'antiguitats
  • Automercat
  • FirAnoia
  • Tastanoia
  • Bstim
  • Fira de Reis
  • Aerosport
  • Maqpaper

Informació Fires

Nom Periodicitat Descripció Primera edició
Aerosport  Anual Certamen d’aviació esportiva 1993
Automercat Anual Saló del vehicle d’ocasió 1997
Bstim Biennal Solucions per la producció tèxtil 2015
Ecoenergètica Biennal Fira congrés d’estalvi i eficiència energètica 2008
Fira d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania Mensual Exposició i venda de tot tipus de productes   antics i   artesans i intercanvi de tot tipus de   peces de col·leccionisme.
Fira de Reis Anual Fira molt tradicional. Originalment amb productes agrícoles. Actualment s’ha ampliat a productes artesans i de venda ambulant. 1373
FirAnoia Anual Serveis i productes en general 1953
Maqpaper  Biennal Mostra de maquinària i accessoris per a la indústria paperera 1999
Nuvisfest Anual Productes i serveis vinculats amb els casaments 2000
Tastanoia Anual Mostra i tastos de productes de l’Anoia 2015