• Mercat d'antiguitats
 • Automercat
 • FirAnoia
 • Tastanoia
 • Bstim
 • Fira de Reis
 • Aerosport
 • Maqpaper

Normes 2018

1. INFORMACIÓ GENERAL

Energètica, Fira-Congrès de l’eficiència i estalvi energètic.

Dates de celebració: 7 i 8 de març de 2018.

Horari: expositors i visitants, de 9.30 del matí a 7 de la tarda

Ubicació: Edifici L’Escorxador – C/ Prat de la Riba, 47  – 08700 IGUALADA

 

2. SECTORS PARTICIPANTS

 • Instal·ladors
 • Empreses de serveis
 • Tallers
 • Enginyeria
 • Medi Ambient

3. INSCRIPCIÓ

Les empreses interessades a participar a Energètica hauran d’emplenar el butlletí de preinscripció i tornar-lo per fax o e-mail a FIRA D’IGUALADA.
Posteriorment, una vegada efectuada la reserva d’espais, se’ls enviarà un plànol indicant l’espai adjudicat, la sol·licitud d’admissió (que s’haurà d’emplenar degudament i retornar per fax o e-mail a FIRA D’IGUALADA) i els fulls de contractació de serveis.

 

4. CONTRACTACIÓ D’ESPAIS

La distribució i l’adjudicació es faran d’acord amb les prioritats següents:

 1.  Superfície sol·licitada
 2.  Ordre de sol·licitud de preinscripció
 3.  Productes a exposar
 4.  Altres consideracions tècniques

L’adjudicació d’espais de la fira és dret exclusiu de l’organització de Energètica.

 

5. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

FIRA D’IGUALADA posa al servei de l’expositor les següents prestacions:

 • Els estands modulars van equipats amb moqueta, presa general de corrent de 100w/m2 (monofàsica i total) per la llum pròpia de l’estand i un endoll.
 • Els estands de construcció lliure van equipats amb una presa bàsica de corrent de 100w/m2 (monofàsica)
 • Servei de seguretat
 • Servei de cafeteria i restaurant en el mateix recinte
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Servei d’extinció d’incendi
 • Servei d’emmagatzematge d’embalatges
 • Servei de grua per descàrrega i càrrega en el recinte
 • Inserció gratuïta al catàleg
 • Servei de manteniment i d’atenció de l’expositor

De forma opcional, FIRA D’IGUALADA ofereix serveis i complements com: mobiliari, hostesses, jardineria, allotjament, ampliació d’energia, vapor, aire comprimit,  etc. Amb la sol·licitud d’admissió se’ls lliurarà els fulls de contractació de serveis.

FIRA D’IGUALADA s’encarrega de la neteja dels passadissos i de les zones comunes. La neteja dels estands és responsabilitat de l’expositor i aquest pot, contractar la neteja en els fulls de contractació de serveis esmentats.

FIRA D’IGUALADA té contractat un equip de megafonia que inclou servei de música ambient i avisos. No es permesa la instal·lació de cap altre equip de so, per part de les empreses expositores, que pugui interferir amb el servei general muntat.

 

6. CATÀLEG

El catàleg oficial d’Energètica serà editat per l’organització. La inserció d’una pàgina publicitària al catàleg serà totalment gratuïta per als expositors.
Els expositors podran contractar un espai publicitari addicional en el catàleg, prèvia sol·licitud a l’organització.

L’organització queda exempta de responsabilitat pels errors que poguessin publicar-se.

 

7. MUNTATGE I DESMUNTATGE

L’organització proporcionarà als expositors passis de muntatge i desmuntatge que caducaran durant la celebració de la fira.
El muntatge serà el  6 dia abans de 8 a 20 h.

El desmuntatge serà el dia després de 8 a 20 h.

Els estands modulars s’han de tornar en el mateix estat en què van ser lliurats sense poder fer cap forat a les parets ni muntants.

Els expositors que tinguin l’estand de construcció lliure hauran de posar-se en contacte amb l’organització per conèixer les dades tècniques. Així mateix hauran de presentar a l’organització el plànol del projecte. Al finalitzar la fira hauran de retirar tot el material deixant l’espai sense cap construcció.

 

8. PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT

Inscripció 150 €
Estand modular estàndard: 120 euros/m2
Espai de construcció lliure: 105 euros/m2

Espai mínim 12 m2 (4 m façana x 3 m fons)

S’haurà d’abonar l’import total abans del 15 de febrer de 2014. Tots els pagaments han d’efectuar-se sempre a favor de FIRA D’IGUALADA utilitzant una de les següents fórmules:

 • Xec a favor de FIRA D’IGUALADA
 • Transferència bancària al compte:
  • Banc Sabadell: ES44 0081-0037-92-0001352736
  • BBVA: ES54 0182-8099-1701-0001-0059

9. ASSEGURANÇA

FIRA D’IGUALADA ha concertat una pòlissa de responsabilitat civil de danys a tercers, que serà vigent durant els dies de la fira (inclosos els dies de muntatge i desmuntatge). Hi ha a disposició del contractant una còpia de l’esmentada pòlissa.
L’assegurança de robatori haurà de ser coberta particularment pel propi expositor.

 

10. REGLAMENT GENERAL

Per qualsevol eventualitat hi ha a disposició del contractant el reglament de participació a l’activitat firal de FIRA D’IGUALADA.