• Mercat d'antiguitats
 • Automercat
 • FirAnoia
 • Tastanoia
 • Bstim
 • Fira de Reis
 • Aerosport
 • Maqpaper

Normes 2021

NORMATIVA GENERAL:

DESCRIPCIÓ

Fira d’Igualada és l’entitat que organitza, gestiona i promou aquesta fira mercat. És un Mercat de de l’automòbil d’ocasió, Km0 i segona mà.

DATES:    12 i 13 de Juny de 2021

LLOC:   Av. Països Catalans / Av. Europa (Pol. Industrial les Comes), Igualada

HORARI:

 • Dissabte dia 12, de 10h a 15h  i de 16h a 21h.
 • Diumenge dia 13, de 10h a 15h i de 16h a 20h.
 • En el descans del migdia es farà la desinfecció Covid dels espais comuns.
 • El muntatge serà divendres dia 11 a partir de les 16h i el desmuntatge el diumenge dia 13 de 20h a 22h.
 •  ESPAI:  Es disposen 11 parcel·les de 600 M2  i 1 parcel.la de 150 M2

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

 PREUS:

 • El preu del les parcel·les és de 2.25€ M2
 • El preu de lloguer de les casetes de fusta és de 375€/unitat
 • El preu de lloguer de les carpes és de 75€/unitat

El preu inclou:

 • Servei de vigilància i control d’aforament
 • Assegurança de responsabilitat civil de l’entitat per a danys a tercers durant els dies de la fira, muntatge i desmuntatge.
 • Inserció gratuïta al pasquí editat per l’organitzador (L’organitzador queda exempt de la responsabilitat d’errors de publicació)
 • Servei de manteniment i d’atenció a l’expositor
 • Servei d’impressora i escàner de documentació.
 • Punt de llum a cada parcel.la.
 • Wifi al servei de l’expositor.
 • Servei de neteja de les parcel·les i zones comunes.
 • Desinfecció de les parcel·les en els descansos diaris.

Pagament per transferència bancària prèvia al compte:

BBVA: ES74 0182 3114 3401 0150 9319 

 O mitjançant targeta bancaria a la nostra web:  https://firanoia.cat/pagament/

DATA MÀXIMA DE PAGAMENT EL DIA 20 DE MAIG DE 2021

 No es considerarà valida cap inscripció fins que no s’hagi realitzat el pagament correctament.

 POLÍTICA BONIFICACIÓ:

 En cas de que la fira mercat no es pugui iniciar degut a les restriccions Covid o per causes meteorològiques extremes, es retornarà l’import d’inscripció excepte les despeses generades per la instal·lació de serveis i publicitat.

VARIS

 1. La ubicació de les parcel·les és responsabilitat exclusiva de l’organització.
 2. No es poden exposar vehicles fora de la zona delimitada per l’organitzador.
 3. L’organització privarà de la seva participació a qualsevol expositor que tingui un comportament incorrecte o inadequat sense retorn de l’import pagat.
 4. Fira d’Igualada té una assegurança de responsabilitat civil, que en cap cas cobreix el robatori o furt dels vehicles exposats.
 5. Per a tal de poder participar com a expositor a Automercat, cal disposar d’assegurança de responsabilitat civil i llicencia d’activitats.
 6. Els expositors acorden realitzar un sorteig entre tots els compradors d’un cotxe els dies 12 i 13 de Juny, aportant la butlleta que subministrarà l’organitzador, omplerta amb les dades del venedor, concessionari, comprador i del vehicle venut.
 7. El total de premis serà de 2.000€ repartits en dos premis de 1.000€ cadascun. L’import a pagar per cada concessionari serà repartit equitativament per el total de butlletes de cada expositor dipositades a dins l’urna.
 8. Tot expositor participant haurà de facilitar les seves dades a l’organització amb la finalitat de tenir-ne el contacte. Omplint el formulari accepta que les seves dades siguin incloses a la base de dades de Fira d’Igualada, d’acord amb la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre sobre protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD).
 9. Fira d’Igualada, es reserva el dret d’admissió de persones i objectes, així com resoldre qualsevol qüestió sobre el Mercat no contemplada en aquesta normativa.
 10. Efectuar el pagament de la parcel.la i participar a l’Automercat d’Igualada implica el coneixement, acceptació i compliment d’aquestes normes.

MESURES PROTECCIÓ COVID:

 • Tots els expositors han de ubicar-se al espai que els ha estat  designat i que podran  veure en el plànol que s’enviarà abans de cada edició.
 • La parada s’haurà de muntar dins dels límits establerts per l’organització, sense l’opció de poder ocupar fora de les marques.
 • Durant el muntatge de la fira, cal mantenir les distancies de seguretat entre persones.
 • Els expositors hauran que col·locar els vehicles dins la parcel.la de manera que es respecti la distancia de seguretat obligatòria dels visitants.
 •  És obligatori l’entrega del full d’auto responsabilitat adjunt de tot els personal del concessionari que estarà al mercat durant els dies de fira.
 • Personal de l’organització podrà verificar la temperatura corporal dels expositors.  En el cas de que algun expositor superes la temperatura permesa, no podrà estar dins el recinte perimetral de l’Automercat
 • Cada expositor haurà de portar l’equip de seguretat estàndard: mascareta per a us propi  i solució hidroalcohòlica per a us personal i dels clients.
 • L’expositor haurà de netejar/higienitzar els vehicles exposats, i les zones en que estiguin en contacte amb els visitants.
 • Aquesta neteja es farà entre visitants consecutius.
 • En cas d’utilitzar datàfon, desinfectar-lo després de cada us.
 • Tot i que l’organització controlarà l’aforament de cada tram de l’Automercat, els expositors hauran de vetllar per evitar les aglomeracions en la seva parcel.la intentant que hi hagi un espai de seguretat.