• Mercat d'antiguitats
 • Fira de Reis
 • Aerosport
 • FirAnoia
 • Maqpaper
 • Automercat
 • Tastanoia
 • Bstim

Normes 2019

1. INFORMACIÓ GENERAL

Dates de celebració: 28 i 29 de settembre de 2019

Horari: De 10 del matí a 8 del vespre.
Ubicació: Avda. Països Catalans / Avda. Europa – Poligon Les Comes
Localitat: Igualada (Barcelona)

 

2. SECTORS PARTICIPANTS

Automòbils d’ocasió

 

3. INSCRIPCIÓ

Les empreses interessades a participar a Automercat hauran d’emplenar el butlletí de preinscripció i tornar-lo per fax o e-mail a FIRA D’IGUALADA.

Posteriorment, una vegada efectuada la reserva d’espais, se’ls enviarà un plànol indicant l’espai adjudicat, la sol·licitud d’admissió (que s’haurà d’emplenar degudament i retornar per fax o e-mail a FIRA D’IGUALADA) i els fulls de contractació de serveis.

 

4. CONTRACTACIÓ D’ESPAIS

La distribució i l’adjudicació es faran d’acord amb les prioritats següents:

 1. Les empreses que van participar en l’anterior edició.
 2. Superfície sol·licitada
 3. Ordre de sol·licitud de preinscripció
 4. Productes a exposar
 5. Altres consideracions tècniques

L’adjudicació d’espais de la fira és dret exclusiu de l’organització.

 

5. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

FIRA D’IGUALADA posa al servei de l’expositor les següents prestacions:

 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Inserció gratuïta al catàleg
 • Servei de manteniment i d’atenció de l’expositor

De forma opcional, FIRA D’IGUALADA ofereix serveis i complements com: mobiliari, hostesses, etc. Amb la sol·licitud d’admissió se’ls lliurarà els fulls de contractació de serveis.

 

6. CATÀLEG

En el cas d’haver-hi catàleg oficial serà editat per l’organització.
L’organització queda exempta de responsabilitat pels errors que poguessin publicar-se.

 

7. MUNTATGE I DESMUNTATGE

El muntatge serà el dia abans de l’inici de la fira a partir de les 4 de la tarda.

El desmuntatge serà a partir de les 9 i fins les 11 del vespre una vegada clausurada la Fira.

 

8. PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT

A Determinar

La reserva serà vàlida una vegada rebut el “contracte de sol·licitud d’inscripció” via fax o correu i pagat el 25% del cost de l’estand.

El pagament del 75 % restant s’ha d’efectuar 15 dies abans de començar la fira fent una transferència a Fira d’Igualada o enviant-nos un taló.

Tots els pagaments han d’efectuar-se sempre a favor de FIRA D’IGUALADA utilitzant una de les següents fórmules:

Xec a favor de FIRA D’IGUALADA
Transferència bancària al compte:

 • Banc Sabadell: ES44 0081-0037-92-0001352736
 • BBVA: ES54 0182-8099-1701-0001-0059

 

9. ASSEGURANÇA

FIRA D’IGUALADA ha concertat una pòlissa de responsabilitat civil de danys a tercers, que serà vigent durant els dies de la fira (inclosos els dies de muntatge i desmuntatge). Hi ha a disposició del contractant una còpia de l’esmentada pòlissa.
L’assegurança de robatori haurà de ser coberta particularment pel propi expositor.

 

10.REGLAMENT GENERAL

Per qualsevol eventualitat hi ha a disposició del contractant el reglament de participació a l’activitat firal de FIRA D’IGUALADA.