• Mercat d'antiguitats
 • Automercat
 • FirAnoia
 • Tastanoia
 • Bstim
 • Fira de Reis
 • Aerosport
 • Maqpaper

Normes

1. INFORMACIÓ GENERAL

Aerosport: Certàmen d’Aviació General i Esportiva
Dates de celebració: 9 i 10 de maig de 2020
Ubicació: Aeròdrom Igualada-Òdena
Horari: Dissabte de 10 a 19 h i diumenge de 10 a 15 h

 

2. SECTORS PARTICIPANTS

 • Vol a motor
 • Ultralleugers
 • Vol a vela
 • Drons
 • Acrobàcia
 • Paramotor
 • Helicòpters
 • Construcció amateur
 • Complements i accessoris aeronàutics
 • Escoles de pilots
 • Aeroclubs
 • Mercat d’ocasió

 

3. INSCRIPCIÓ

Les empreses interessades a participar a l’Aerosport hauran d’emplenar el butlletí d’inscripció i de contractació de serveis ( si es necessita ) i tornar-lo per  e-mail a aerosport@firaigualada.org  abans del proper dia 7 d’abril

Posteriorment, una vegada efectuada la reserva d’espais, se’ls enviarà un plànol indicant l’espai adjudicat.

 

4. CONTRACTACIÓ D’ESPAIS

La distribució i l’adjudicació es faran d’acord amb les prioritats següents:

 1. Les empreses que van participar en l’anterior edició d’Aerosport
 2. Superfície sol·licitada
 3. Ordre de sol·licitud de preinscripció
 4. Productes a exposar
 5. Altres consideracions tècniques

L’adjudicació d’espais de la fira és dret exclusiu de l’organització d’Aerosport.

 

5. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

FIRA D’IGUALADA posa al servei de l’expositor les següents prestacions:

 • Els estands modulars van equipats amb moqueta, presa general de corrent de 100w/m2 ( monofàsica i total) per la llum pròpia de l’estand i un endoll.
 • Els estands de construcció lliure van equipats amb una presa bàsica de corrent de 100w/m2 (monofàsica)
 • Servei de seguretat
 • Servei de cafeteria en el mateix recinte
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Servei d’extinció d’incendi
 • Servei d’emmagatzematge d’embalatges
 • Servei de grua per descàrrega i càrrega en el recinte
 • Inserció gratuïta al catàleg
 • Servei de manteniment i d’atenció de l’expositor

De forma opcional, FIRA D’IGUALADA ofereix serveis i complements com: mobiliari, hostesses, jardineria, allotjament, ampliació d’energia, vapor, aire comprimit etc. Amb la sol·licitud d’admissió se’ls lliurarà els fulls de contractació de serveis.

FIRA D’IGUALADA s’encarrega de la neteja dels passadissos i de les zones comunes. La neteja dels estands és responsabilitat de l’expositor i aquest pot, contractar la neteja en els fulls de contractació de serveis esmentats.

FIRA D’IGUALADA té contractat un equip de megafonia que inclou servei de música ambient i avisos. No es permesa la instal·lació de cap altre equip de so, per part de les empreses expositores, que pugui interferir amb el servei general muntat.

 

6. CATÀLEG

El catàleg oficial d’Aerosport serà editat per l’organització.

L’organització queda exempta de responsabilitat pels errors que poguessin publicar-se.

 

7. MUNTATGE I DESMUNTATGE

L’organització proporcionarà als expositors passis de muntatge i desmuntatge.

El muntatge serà el divendres anterior a la Fira, de 13 a 19 h, i el mateix dissabte de la fira de 8 a 9,30 h.

El desmuntatge serà el mateix diumenge de la fira de 16 a 19 h.

En el cas de necessitar muntar o desmuntar en unes hores o dies diferents als establerts, s’ha de demanar autorització a l’organització, que n’estudiarà la possibilitat.

Els estands modulars s’han de tornar en el mateix estat en què van ser lliurats sense poder fer cap forat a les parets ni muntants.

Els expositors que tinguin l’estand de construcció lliure hauran de posar-se en contacte amb l’organització per conèixer les dades tècniques. Així mateix hauran de presentar a l’organització el plànol del projecte.Tot embalatge haurà d’estar perfectament identificat amb les dades de l’expositor. L’organització posarà a la seva disposició un lloc per guardar-los, eximint-ne tota responsabilitat.

 

8. PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT

 • Estand modular 3×3 (9m2) 450 euros ( Si la reserva es fa abans del 15 de març : 400 euros )
 • Espai exterior de 50 m2 amb carpa de 3 x 3 : 400 euros ( Si la reserva es fa abans del 15 de març : 350 euros )

S’haurà d’abonar, abans del 15 de març  el 25% de l’import de l’estand o espai, el 75% restant, abans del 30 d’abril.  Tots els pagaments han d’efectuar-se sempre a favor de FIRA D’IGUALADA utilitzant una de les següents fórmules:

 • Xec a favor de Fira d’Igualada
 • Transferència bancària al compte:
  • Banc Sabadell: ES44 0081 0037 9200 0135 2736
  • BBVA : ES54 0182 8099 1701 0001 0059

Als preus s’hi afegirà l’IVA corresponent ( 10 % )
No es determinarà la ubicació de cap expositor que no hagi fet efectiu l’import del primer pagament.

 

9. ASSEGURANÇA

FIRA D’IGUALADA ha concertat una pòlissa de responsabilitat civil de danys a tercers, que serà vigent durant els dies de la fira (inclosos els dies de muntatge i desmuntatge). Hi ha a disposició del contractant una còpia de l’esmentada pòlissa.
L’assegurança de robatori haurà de ser coberta particularment pel propi expositor.

 

10. REGLAMENT GENERAL

Per qualsevol eventualitat hi ha a disposició del contractant el reglament de participació a l’activitat firal de FIRA D’IGUALADA.